Albanien

Hitta billiga flygbiljetter till Albanien

Albanien är ett land som ligger på Balkan. Det gränsar till Montenegro i norr, Kosovo i nordöst, Makedonien i öst och Grekland i söder. Huvudstad och största stad är Tirana. Albaniens kustlinje längs Adriatiska havet är cirka 476 km lång och sträcker sig från Sarandë-distriktet i sydväst till Lezhë-distriktet i nordost.

Albanien är en enhetlig parlamentarisk konstitutionell republik med en regeringschef (premiärministern) – och ett statsöverhuvud (presidenten). Den verkställande makten utövas av ministerrådet. Den lagstiftande makten ligger hos både regeringen och parlamentet. Rättsväsendet är oberoende av både verkställande och lagstiftande organ.

Albanien är medlem i FN, Nato, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, Europarådet och Världshandelsorganisationen. Landet har varit en potentiell kandidat till medlemskap i Europeiska unionen sedan januari 2014. Albanien är också medlem i Energigemenskapen, Organisationen för ekonomiskt samarbete i Svartahavsområdet och Centraleuropeiska frihandelsavtalet.

Albanien har ett högt index för mänsklig utveckling och ligger på 45:e plats i världen när det gäller förväntad livslängd. Landet har en blandad ekonomi som domineras av tjänster och industri, med jordbruket som spelar en betydande roll för landets BNP. Tjänstesektorn står för cirka 60 procent av BNP medan industrin och jordbruket står för cirka 20 procent vardera. Turismen är också en viktig källa till intäkter för Albanien.

Den albanska ekonomin är starkt beroende av penningöverföringar från albaner som arbetar utomlands, vilka utgör cirka 15 % av BNP. Dessa penningförsändelser har hjälpt till att kompensera landets handelsunderskott och bidragit till den ekonomiska tillväxten. Den globala finanskrisen och recessionen i Europa (Albaniens viktigaste handelspartner) har dock lett till en minskning av penningöverföringarna och en försämring av landets handelsbalans.

Albanien är ett land med övre medelinkomst och har haft en stark ekonomisk tillväxt under de senaste åren. Landets BNP per capita har mer än fördubblats sedan 2006 och är nu en av de snabbast växande ekonomierna i Europa.

Albanien har gjort betydande framsteg under de senaste åren när det gäller att förbättra företagsklimatet och locka till sig utländska investeringar. Landet ligger nu på plats 82 av 190 ekonomier i Världsbankens Doing Business-rapport.

Landet står dock inför utmaningar när det gäller arbetslöshet, som är hög (särskilt bland ungdomar), och korruption, som upplevs som utbredd.

Den albanska regeringen vidtar åtgärder för att förbättra investeringsklimatet och locka till sig utländska investerare. Den har genomfört ett antal reformer, bland annat genom att förenkla processen för registrering av företag och egendom, förbättra tillgången till finansiering och effektivisera miljökonsekvensbedömningar. Regeringen arbetar också med att förbättra infrastrukturen och skapa särskilda ekonomiska zoner för att locka till sig investeringar.

Albanien har en rik historia och kultur. Landets kök påverkas av dess medelhavsklimat och ottomanska arv. Den albanska musiken omfattar både traditionell folkmusik och modern popmusik. Den albanska konsten är också mångsidig, med traditionella hantverk som t.ex. vävning och träsnideri utövas vid sidan av mer moderna konstformer.

Albanien är ett land av kontraster. Från det fantastiska bergslandskapet och de orörda stränderna till de livliga städerna och det pulserande nattlivet finns det något för alla i Albanien. Vare sig du är ute efter äventyr eller avkoppling är Albanien det perfekta resmålet.

Läs gärna även vår guide för specifika resmål i Albanien: