Regler

Handpenning

För de bokningar som medger handpenning, är denna 1000:- per person oavsett ålder, och skall vara GO PLACES tillhanda senast det datum som anges i bokningsbekräftelsen/ bokningsförslaget. Om inte detta sker i tid kan vi inte garantera att bokningen finns kvar eller att bokningen har samma pris. Handpenningen dras sedan av från slutsumman. Handpenningen återbetalas INTE vid avbokning eller om ni efter erlagd deposition ej fullföljer er bokning. För Jorden runt resor är handpenningen från 20% av resans totala pris inkl. skatter, beroende på flygbolages biljetterings regler och hotellens egna regler.

Delbetalning av resan

Go Places erbjuder sina kunder möjligheten att delbetala sina resor i samarbete med Svea Ekonomi. Följande grundkrav måste uppfyllas för att Svea Ekonomi ska göra en kreditbedömning:

• 20 år
• Inga betalningsanmärkningar
• Mantalsskriven i Sverige sedan 3 år
• Årsinkomst överstigande 110 000 kr
• Fast anställning

 För att Go Places ska kunna göra en kreditförfrågan hos Svea Ekonomi behöver vi följande: 

• Personnummer (10 siffror)
• Namn, adress och telefonnummer
• Arbetsgivarens namn och telefonnummer
• Månadslön
• Antal månader kreditavtal; 3, 6, 12 eller 24 månader
• Fotostatkopia på legitimation 

Ansvar för resans utförande

AB Goplaces Norden, förmedlar endast flygbiljetterna och ansvarar inte för eventuella tidtabellsändringar, inställda flyg, förlorat bagage eller andra händelser som har med flygresans utförande att göra.
Sådana händelser ansvarar respektive flygbolag ensamt för, varför eventuella anspråk med anledning härav skall framställas direkt till flygbolaget.

Ändring och kontroll av uppgifter

Det är mycket viktigt vid bokning av flygbiljetter att samtliga förnamn och efternamn anges enligt pass. Flygbiljetter är personliga och det är inte möjligt att ändra i en redan gjord bokning. Det är även mycket viktigt att du kontrollerar ut/-hemresedatumen så att de stämmer överens med hur du vill resa innan du genomför din bokning. Gör denna kontroll innan betalning och även i samband med varje flygning.

Resenärens ansvar

Resenären är skyldig att ta del av resevillkoren före köpet och förbinder sig att alltid kontrollera:

 • kontrollera att bokade uppgifterna stämmer. Vid oklarheter meddela GO PLACES omgående.
 • stavningen av namnet i bokningen stämmer överens med stavningen av namnet i passet.
 • flygtider och eventuella tidtabellsändringar på både ut och hemresa.
 • från vilken flygplatsterminal din avresa sker ifrån. – visumregler för slutdestination och eventuella mellanlandningar. – samtliga vaccinationer som behövs inför resan.
 • passregler samt giltighetstid på passet då vissa länder kräver att passet är giltigt minst 6 månader efter hemkomstdatumet. – för resa till och eller via USA, kontrollera de skärpta villkor gällande pass och krav på maskinläsbara pass. Amerikanska ambassaden vet vad som gäller för dig.
 • att flygbolaget du bokar tillåter ungdomar under 18 år om de reser på egen hand, läs mer här!

Transport och hotell vid byte av flygplats eller datum

Beroende på vilket flygbolag och resplan du väljer att boka kan transport mellan olika flygplatser förekomma. Du ansvarar själv för kostnaden av denna transport sam kontroll av transportens tidtabell.
Har du bokat en resa med övernattning under resans gång ansvarar du själv för att boka och betala hotellet samt transport till och från hotellet. Detta gäller också vid tidtabellsändringar från flygbolagen som ligger utanför GO PLACES kontroll och ansvar.

Biljetter

För bokningar från 01JUN08 reser du med elektroniska biljetter (E-ticket) vilket innebär att du får en elektronisk biljett via den e-post adress du angav vid bokningstillfället. Vi rekommenderar dig att alltid ha din biljett tillgänglig under resans gång. Där finns all viktig information så som bokningsreferens, flygnummer, restider m.m. Vid bokning av tur och returbiljetter går det INTE att avstå första delen för att endast utnyttja returen. Gör man detta avbokas hela resan av flygbolaget och det är ingen återbetalning av biljetten. Flygbiljettspriser visas alltid inklusive flygskatter. Vid avresa från bl. a vissa destinationer i Afrika och Sydamerika måste du även lokalt betala en avreseskatt kontant som är på ca 100 – 700 kr/person.

Flygtider

Alla flygtider som anges är lokala. GO PLACES förmedlar endast flygbiljetter och kan inte ställas till ansvar för eventuella tidtabellsändringar, inställda flyg eller bagage som inte ingår i flygbiljettens pris. Detta löses direkt med respektive flygbolag.

Ändring av tidtabell

Observera att flygtiderna på din bokningsbekräftelse är preliminära och kan ändras med kort varsel. Flygbolaget kan utanför vår kontroll göra tidtabellsändringar och ställa in flyg. Du som kund är själv ansvarig att verifiera flygtiderna för eventuell anslutning och hemresa direkt med flygbolaget i det land du befinner dig i samt att återbekräfta din platsreservation senast 72 timmar före aktuell resa. Förändring av flygtiderna berättigar inte till prisavdrag, ersättningsresa, skadestånd eller annan kompensation.

Viktigt!

GO PLACES ansvarar inte för att informera dig gällande tidtabellsändringar eller inställda flyg, inte heller för inställd resa som beror på miljökatastrof, krigshandling, strejk eller annan ingripande händelse som uppenbarligen innebär risk för inställt flyg eller fara för resenären inför eller under resan. Men naturligtvis hjälper vi till så gott vi kan!

Avbokning/ombokning

Biljetterna i anslutning till att slutbetalningen har registrerats hos oss och därefter är biljetterna inte återbetalningsbara. Om flygbiljetten medger ombokning av returen ska ombokningen göras i god tid före ursprungligt resedatum och direkt hos flygbolaget lokalt. I vissa fall kan ombokningen ske via GO PLACES men då tillkommer extra avgifter utöver flygbolagets ombokningsavgift.

Hotell

Informationen om de olika hotellen som anges på Go Places hemsida är angivna direkt av leverantören av hotellet. Stjärngraderingar används som en helhetsbedömning av ett hotells kvalitet, service och faciliteter, enligt en internationell bedömning som kan avvika från de normer skandinaver i allmänhet är vana vid.

 • Generellt ingår inte frukost i priset. Information om frukost som eventuellt ingår står på den bekräftelse som skickas till resenären per e-post.
 • Eventuella ändringar, från hotellets sida, i bokningen garanterar inte rätt till ersättning eller kompensation från Go Places. Om detta görs måste en skriftlig redogörelse från hotellet bevisa detta. Redogörelsen ska även innehålla namn och telefonnummer till hotellets representant. Informationen ingår sedan i en eventuell reklamationshantering mot leverantören av hotellet.
 • Go Places kan inte garantera rumstyperna twin och double utan är endast önskemål.
 • Bilder som presenteras på Go Places hemsida behöver inte överrensstämma med det rum som bokas. De(t) rum resenären erbjuds av Go Places är alltid standardrum, om inget annat anges.
 • Resenären ansvarar själv för att ta reda på hotellets detaljerade standard.
 • Go Places reserverar sig för ändringar gällande faciliteter på hotellen.
 • Vid boende med barn ingår inte alltid frukost eller extrasäng. Detta kan mot tillägg göras direkt till hotellet vid ankomsten.
 • Eventuella ”resort avgifter” ingår inte in Go Places hotellpriser, utan betalas direkt på plats till hotellet av resenären. 
 • Hotell i NordamerikaI Nordamerika kan trebädds- och fyrabäddsrum innebära två stycken ”King Size” sängar som används av tre respektive fyra personer.
 • Det är resenären själv som får söka information om rummets/-ns konfiguration.

Transport och hotell vid byte av flygplats eller datum

Kom ihåg att det är du som ansvarar för att inneha ett giltigt pass. Lika gäller att du är ansvarig för att inneha eventuella visum till slutdestination samt även eventuella transitvisum/visum vid mellanlandningar. Du som resenär är själv ansvarig för eventuella kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter.

Spädbarn

Barn som är inte är fyllda två år, innan resan har avslutats, kan bokas som spädbarn. Detta innebär att barnet inte har något eget säte utan får sitta i vuxens knä. Om barnet fyller två år under resans gång måste en barnbiljett bokas för hela resan. Go Places ersätter inte för eventuella kostnader som kan uppkomma i samband att fel typ av biljett bokats från början. Vi kan inte garantera önskemål så som barnmat och spädbarnsvagga på flyget då flygbolagen kan gå in och göra ändringar i efterhand.

Reklamationer

Eventuella problem eller anmärkningar under resans gång framförs direkt till leverantören (flygbolag, hyrbilsföretag, hotell etc.). Yrkas ersättning för merkostnader måste kvitton för detta bifogas samt skriftlig bekräftelse på eventuell överenskommelse mellan dig och leverantör. Får du någon ersättning eller kompensation direkt av leverantören förfaller normalt rätten till ersättning i efterhand. Reklamation som inte ersätts/kompenseras under resan av leverantör ställs direkt till GO PLACES för utredning. Reklamationer hanteras enbart skriftligen och skall vara GO PLACES tillhanda senast 1 månad efter resans slut, för adress klicka här!

soligtFyll i din e-postadress så kommer vi skicka dig svårslagna rabatter och erbjudanden…